Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Maa­kun­ta­joh­ta­jat: Kaa­voi­tus­la­ki jou­tai­si ros­ka­ko­riin

Kaavoitus- ja rakentamislain uudistaminen kannattaa keskeyttää kokonaan. Lakiluonnosta ei ole mahdollista viedä eteenpäin tilanteessa, jossa valmistelu on ajautunut poliittiseen umpisolmuun. Näin toteavat Suomen maakuntajohtajat lausunnossaan.

Maakuntajohtajien mielestä lakiluonnos ei saavuta hallitusohjelmassa sille asetettuja tavoitteita. Se on osin näiden tavoitteiden kanssa suorastaan ristiriidassa.