Tilaajille

Maa­kot­kien ja tun­tu­ri­hauk­ko­jen pesintä on­nis­tui hyvin, muut­to­hau­kat jopa kes­keyt­ti­vät pe­sin­nän

Maakotkalla oli hyvä pesintävuosi.
Maakotkalla oli hyvä pesintävuosi.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Tunturihaukkojen pesintä onnistui hyvin, tiedottaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Tunturihaukkoja on Suomessa todella vähän, ja laji on äärimmäisen uhanalainen. Pienikin muutos ympäristötekijöissä saattaa romahduttaa tunturihaukkojen määrän.

Tunturihaukka on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi.
Tunturihaukka on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi.
Kuva: Kirsi Suunta

Myös maakotkan pesintätulos oli yksi koko seurantahistorian parhaimpia. Onnistumiseen vaikutti Luontopalveluiden mukaan etenkin hyvä ravintotilanne runsastuneiden kanalintukantojen ja jäniksien hyvän määrän vuoksi.