Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Maa­han­tu­lo­mal­li jakaa hal­li­tus­puo­luei­den lisäksi asian­tun­ti­joi­ta – Husin mukaan sak­ko­ran­gais­tus toisen testin lai­min­lyön­nis­tä on ai­heel­li­nen

Valiokunta nojaa THL:n arvioon, jonka mukaan alhaisen riskin maista tuleviin matkustajiin ei ole tarve kohdistaa terveysturvallisuustoimia. Kriteerit ja seuraamukset koskevat myös Suomen kansalaisia.

Helsinki
Kahden testin vaatimus maahantulijoilta jakaa asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kahden testin vaatimus maahantulijoilta jakaa asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kuva: Vesa Joensuu

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämät lievennykset hallituksen maahantulomalliin jakavat hallituspuolueiden lisäksi asiantuntijoita, kun koronatilanne eri maissa on jälleen pahenemassa nopeasti leviävän deltamuunnoksen takia.

Muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastineessaan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) lausunnossaan kannattavat hallituksen esittämää kahden testauksen mallia, joka niiden mukaan on lääketieteellisesti perusteltu ja ainoa tartuntariskiä riittävästi laskeva testausmalli.

Hallituksen mallin mukaan täysin rokotettuihin tai taudin puolen vuoden sisällä sairastaneisiin ei kohdistu Suomeen saapuessa testausvaatimuksia, mutta niiden puuttuessa edellytetään sekä ennakkotestiä että toista testiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi puolestaan lausunnossaan, että täysin rokotettujen lisäksi myös osittaisen rokotussarjan saaneiden matkustajien kohdalla voitaisiin luopua ennakko- ja maahantulon yhteydessä tehtävistä testauksista ilman, että terveysturvallisuus oleellisesti heikkenisi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätyi THL:n kannalle ja esittää, että osittain rokotetuille riittää pelkkä toinen testi.

Myös Suomen kansalaisten olisi noudatettava sääntelyä Suomeen saapuessaan, vaikka suomalaisia ei voikaan estää tulemasta maahan.

Hus arvioi, että sakkorangaistus 3–5:n vuorokauden kuluttua otettavan toisen testin laiminlyömisestä on aiheellinen ja toisi todennäköisesti riittävän pelotteen testiin hakeutumisesta.

THL:n arvio on ollut, että rokotuskattavuuden nousu mahdollistaisi toisestakin testistä luopumisen elokuun lopussa.

Lue myös: Katri Kulmuni ih­met­te­lee eri­lai­sia tes­taus­käy­tän­tö­jä itä- ja län­si­ra­joil­la – Edus­kun­ta hy­väk­syi esi­tyk­sen uudesta tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta en­sim­mäi­sel­lä kä­sit­te­ly­kier­rok­sel­la

Tilanne voi muuttua nopeasti

Valiokunta lisäsi maahantulomalliin myös pykälän, jonka mukaan alhaisen koronailmaantuvuuden maista eli niin sanotuista vihreistä maista pääsisi vapaasti Suomeen. Se nojaa myös tässä THL:n arvioon, jonka mukaan alle 25:n ilmaantuvuusrajan olevista maista tuleviin matkustajiin ei ole tarve kohdistaa terveysturvallisuustoimia.

Raja-arvosta säädettäisiin aina erikseen valtioneuvoston asetuksella epidemiatilanteen muuttuessa eri maissa.

STM ei valiokunnalle antamassaan täydennetyssä vastineessa pidä ilmaantuvuusrajaan perustuvaa ja asetuksella säädettävää listaa alhaisen riskin maista perusteltuna, koska alueiden epidemiatilanne voi muuttua nopeasti. Se voi myös aiheuttaa hankaluuksia ennakoida matkaan liittyviä terveysturvallisuusvaatimuksia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosiaalidemokraatit katsoivat, että olisi pitänyt toimia hallituksen alkuperäisen ja tiukemman esityksen mukaan vielä kesäkuukausien ajan. Myös Hus oli lausunnossaan tätä mieltä.

– Tilanne olisi ollut turvallisempi ja itse asiassa varmempi tulevan talvikauden, esimerkiksi Lapin matkailukauden kannalta kuin se, että me nyt otamme riskejä, josta seuraa se, että meillä voi olla syksyllä paha tilanne, sanoi Aki Lindén (sd.) eduskunnan keskustelussa tiistaina.