Pääkirjoitus
Tilaajille

Lyijyhaulikiellon laajentaminen maalintumaille on täydellinen harhalaukaus EU:lta

Mitä virkaa on lailla, jonka noudattaminen ja myös valvominen on käytännössä mahdotonta? Entä mitä pitäisi ajatella tällaisen lain laatijan ammattitaidosta?

Kyse on EU-maiden äsken hyväksymästä kemikaaliasetuksen lisäpykälästä, jonka myötä lyijyhaulien käyttö ja jopa hallussapito metsästyksessä loppuu 2023. Suomi vastusti kemikaaliviraston ajamaa muutosta, mutta joutui lopulta taipumaan. Ministeriöiden tehtäväksi jää selvittää se, miten päätös toteutetaan kansallisesti. Tehtävä lienee vaikeampi kuin vanhan metson ampuminen loppusyksystä.