Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lyi­jy­hau­lien käyttöä ra­joi­te­taan lisää vuo­des­ta 2023 alkaen – Suomi äänesti esi­tys­tä vastaan

Lyijyhaulien käyttöä vesilintumetsästyksessä on ennestäänkin rajoitettu Suomessa. Kuvituskuva.
Lyijyhaulien käyttöä vesilintumetsästyksessä on ennestäänkin rajoitettu Suomessa. Kuvituskuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

EU:n jäsenmaat hyväksyivät torstaina Euroopan komission ehdotuksen lyijypitoisten haulien käytön ja hallussapidon rajoittamisesta kosteikkoalueilla. Rajoitus tulee voimaan vuoden 2023 alkupuolella siirtymäajan jälkeen. 

Esitys hyväksyttiin selvällä määräenemmistöllä. Päätös tehtiin EU:n kemikaalilainsäädännöstä vastaavassa REACH-komiteassa. Esityksen ja uuden rajoituksen taustalla on se, että koko Euroopan alueella kuolee vuosittain satoja tuhansia vesilintuja lyijyhauleista aiheutuvaan lyijymyrkytykseen. 

Suomi kuitenkin äänesti komission ehdotusta vastaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön tiedotteessa kerrotaan Suomen äänestäneen ehdotusta vastaan siksi, että rajoituksen valvonnan järjestäminen Suomen kaltaisessa maassa on vaikeaa ja kallista. Valvonnan vaikeutta ja kalleutta perustellaan sillä, että Suomi on harvaan asuttu maa, jonka pinta-ala on merkittävältä osalta rajoitusmääritelmän mukaista kosteikkoa. 

Vesilintujen metsästäminen lyijyhauleilla on ollut Suomessa jo entuudestaan rajoitettua. Uusi rajoitus koskee kaikkea ampumista sekä lyijyhaulien hallussapitoa kosteikoilla. Rajoituksen piirissä on myös urheiluammunta kosteikkoalueella sijaitsevillä ampumaradoilla.