Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Luoston Tun­tu­ri­ryt­mit -ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään elo­kuus­sa ko­ro­na­ti­lan­teen sal­lies­sa – Luvassa elävää mu­siik­kia, tanssia ja asia­pi­tois­ta oh­jel­maa

Suomen Rytmimusiikin Ystävät ry järjestää Luoston Tunturirytmit -tapahtuman Luoston matkailualueella 26–29.08.2021, mikäli korona ja siihen liittyvät viranomaismääräykset eivät estä tapahtuman järjestämistä.

Aikuisväestölle tarkoitetun tapahtuman ohjelmassa on elävää musiikkia, huumoria, tanssia, yhteislaulua, tietokilpailuja ja asiapitoista ohjelmaa neljän päivän ajan aamusta iltaan.  Ohjelmassa on myös stemmalaulukurssi ja terveydenhoitoon liittyviä asiantuntijaluentoja sekä vastaanottoja.