Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

Lu­kio-ope­tus voidaan turvata yh­teis­työl­lä – Tor­nion­laak­sos­sa on herätty oikeaan aikaan tur­vaa­maan lu­kioi­ta ja am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta pie­ne­ne­vil­le ikä­luo­kil­le

Tornionlaakson lukiot ja ammatillinen koulutus miettii keinoja KOPA -verkostossa.

Tornionlaaksossa selvitellään toisen asteen koulutuksen yhteistyötä eri kunnissa. Lukioille yhteistyöstä voisi olla apua pienten kielien valikoimaan. Kuva Ylitornion lukion englannin ylioppilaskokeesta, jossa oli neljä kokelasta. Pääosa ylitorniolaisabeista kirjoittaa englannin keväällä.
Tornionlaaksossa selvitellään toisen asteen koulutuksen yhteistyötä eri kunnissa. Lukioille yhteistyöstä voisi olla apua pienten kielien valikoimaan. Kuva Ylitornion lukion englannin ylioppilaskokeesta, jossa oli neljä kokelasta. Pääosa ylitorniolaisabeista kirjoittaa englannin keväällä.
Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Pienissä lukioissa on herätty hakemaan yhteistyökuvioita. Tornionlaaksossa Ylitorniolla on Lapissa harvinainen yksityinen lukio, joka pärjää lukio-opetuksessa kunnallisten lukioiden tavoin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Ylitornion Yhteiskoulun kannatusosakeyhtiöltä on lähtenyt avustuspyyntö kuntaan. Toiminta-avustus, jota valtuusto maanantaina käsitteli on 50 000 euroa. Tarve toiminta-avustukseen kumpuaa opiskelijamäärän pienemisestä. Sinänsä lukion suosio ei ole nuorten peruskoulun päättävien keskuudessa muuttunut, mutta ikäluokat ovat pienentyneet.

– Ylitorniolaisista nuorista jatkaa lukioon noin 43–47 prosenttia ikäluokasta. Olemme saaneet samassa suhteessa lukioon nuoria useamman vuoden ajan. Tänä vuonna lakitettiin 16 ylioppilasta ja tulevina vuosina oppilaita on 15–13 per ikäluokka, laskee rehtori Sari Lantto.