Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Tu­ki­pa­ket­ti pitää hylätä edus­kun­nas­sa

Helsingin yliopisto taloustieteen dosentti Tuomas Malinen ja MEP Sirpa Pietikäinen ovat Uusi Suomi-lehden kirjoituksissaan kommentoineet EU-johtajien sopimaa elvytyspakettia.

Malisen mukaan ”rakenteellinen budjettialijäämä rikkoo EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) pykälää 310 ja valtioidenväliset budjettivastuut artiklaa 125.” Se Euroopan Unioni, johon suomalaiset äänestivät liittyvänsä lokakuussa 1994, oli valtioiden liitto, joka nyt elvytyspaketin myötä johtamassa tulonsiirtounioniin ja liittovaltioon.