Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Län­si-Poh­jas­sa todettu yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Sal­las­sa 76 pro­sent­tia väes­tös­tä on saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen, Suo­mes­sa 752 uutta tar­tun­taa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Suomen met­sä­va­rat tun­ne­taan tar­kas­ti

Näkökulma

Suomen metsien puusto on lähes kaksinkertaistunut ja puuston vuotuinen kasvu yli kaksinkertaistunut viimeisen sadan vuoden aikana. Puuston vuotuinen kasvu on 108 miljoonaa kuutiometriä, kun vuotuiset hakkuut ja puiden luontainen kuolema ovat viime vuosien huippuhakkuidenkin aikana olleet vain noin 90 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Tiedot perustuvat valtakunnan metsien inventointeihin, joita Suomessa on tehty 1920-luvulta lähtien 5–10 vuoden välein. Parhaillaan on menossa 13. inventointi.