Pääkirjoitus: Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

Kolumni: Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan välillä ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

Merikotka: Me­ri­kot­ka sil­pou­tui tuu­li­voi­ma­laan Kemin Ajok­ses­sa – tut­ki­ja: tällä het­kel­lä tie­dos­sa­ni on yh­teen­sä 48 ta­paus­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Sote-esi­tys turvaa poh­joi­sen pal­ve­lui­ta

Ihmisten palvelutarpeissa on merkittäviä alue-eroja. Sote-ratkaisu jakaa yhteiskunnan resursseja oikeudenmukaisemmin näitä tarpeita vastaaviksi. Vastuu palveluiden järjestämisestä siirretään kuntia suuremmille itsehallinnollisille hyvinvointialueille, jolloin palveluiden johtaminen, päätöksenteko ja budjetointi ovat vahvemman toimijan käsissä. Jatkossa palveluiden tuottamisen pääpaino on julkisella sektorilla, eivätkä laajat palveluiden ulkoistamiset ole enää mahdollisia.

Vastuunkantajalla, julkisella sektorilla, on oltava myös mahdollisuus vaikuttaa palveluiden laatuun, sisältöön ja kokonaisuuden ohjaamiseen sekä pitää yllä riittävää omaa tuotantoa. Osana tätä perusratkaisua säädetään mahdollisuudesta irtisanoa tai uudelleen neuvotella ulkoistussopimukset ja mitätöidä liian laajat sopimukset.

Länsi-Pohjan laaja sairaalapalveluita koskeva ulkoistussopimus mitätöityisi viimeistään kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Vasemmistoliitolle on tärkeää turvata yhteispäivystyksen palvelut myös jatkossa Länsi-Pohjassa. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että hallitus sitoutui turvaamaan palveluiden säilyvyyden vähintään kymmeneksi vuodeksi. Kyseessä ei ole aikaraja palveluiden alasajolle vaan vähimmäisaika, jonka ajan ne on turvattava.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.