Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: So­te-esi­tys turvaa poh­joi­sen pal­ve­lui­ta

Ihmisten palvelutarpeissa on merkittäviä alue-eroja. Sote-ratkaisu jakaa yhteiskunnan resursseja oikeudenmukaisemmin näitä tarpeita vastaaviksi. Vastuu palveluiden järjestämisestä siirretään kuntia suuremmille itsehallinnollisille hyvinvointialueille, jolloin palveluiden johtaminen, päätöksenteko ja budjetointi ovat vahvemman toimijan käsissä. Jatkossa palveluiden tuottamisen pääpaino on julkisella sektorilla, eivätkä laajat palveluiden ulkoistamiset ole enää mahdollisia.

Vastuunkantajalla, julkisella sektorilla, on oltava myös mahdollisuus vaikuttaa palveluiden laatuun, sisältöön ja kokonaisuuden ohjaamiseen sekä pitää yllä riittävää omaa tuotantoa. Osana tätä perusratkaisua säädetään mahdollisuudesta irtisanoa tai uudelleen neuvotella ulkoistussopimukset ja mitätöidä liian laajat sopimukset.