Lukijalta
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta ku­mi­lei­ma­si­me­na

Rovaniemen sivistyslautakunta pyrki toteuttamaan kunnallista demokratiaa ja kokousti viime torstaina. Asialistalla oli muun muassa aktiivisten, arvokasta vapaaehtoistyötä tekevien kuntalaisten ja yhteisöjen valintoja ja palkitsemisia.

Näitä kuntalaisia tai yhteisöjä palkittiin muun muassa vuoden 2019 vuoden seuratoimitsija, vuoden 2019 liikuntateko tai -tapahtuma sekä vuoden 2019 vuoden rovaniemeläinen urheilija -kategorioissa. Lisäksi valittiin vuoden nuorisoteko- sekä kulttuuripalkinnot.

Onnittelen valittuja ja toivotan jaksamista tärkeään työhönne. Teette arvokasta työtä kaikkien rovaniemeläisten eteen. Olette tunnustuksenne ansainneet, joten nauttikaa siitä täysin rinnoin.

Itse päätöksentekoprosessi valinnoista ei hurraa-huutoja nostata. Rovaniemen hallintosäännön mukaan ”esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä”. Tämä tulee tehdä vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu kyllä saapui, mutta ei mitään liitetiedostoja siitä, keitä tai mitä kussakin kategoriassa oli ehdotettu, puhumattakaan ansiovertailuista. Lautakunnalla ei siis tosiasiallisesti ollut ennen päätöksentekoa käytettävissä tietopohjaa valintojensa perustaksi.

Osa esityksistä lähetettiin sähköpostiin kokouspäivänä, osa ehdokkaista ja ansioista esiteltiin vasta käsiteltävässä pykäläkohdassa.

Esimerkiksi pykäläkohdan 111 ”Vuoden nuorisoteko 2020” esittelytekstissä mainitaan, että sivistyslautakunta on vastaanottanut 7 ehdotusta. Väite on epätosi, sillä nämä ehdotukset tuotiin lautakunnalle nähtäväksi vasta pykäläkohdan käsittelyn yhteydessä.

Samassa yhteydessä lautakunnan eteen lätkäistiin päätösehdotus, johon oli jo valmiiksi kirjoitettu onnitteluteksti valitulle!

Tämä ei todellakaan ole aitoa kunnallista päätöksentekoa, vaan kunnallisen demokratian aliarviointia.

En tiedä muista sivistyslautakunnan jäsenistä, mutta itse olen sen verran vajavainen, että en pysty enkä suostu tekemään päätöksiä ex tempore ilman asioihin perehtymistä. Edellä mainitun johdosta tein asiassa palautusesityksen, joka ei kuitenkaan saanut kannatusta.

Vaikka lautakunta kuinka oikoisi mutkat suoriksi ja viisveisaisi hallintosäännön tai kuntalain määräyksistä, jää kuntalaisen tai asianosaisen työkaluksi asianmukaisen käsittelyn ja lopputuloksen varmistamiseksi oikaisuvaatimuksen laatiminen.

Oikaisuvaatimuksen laatiminen lautakunnan päätöksistä on kuitenkin mahdotonta. Vastoin julkisuuslakia, tai mitään muutakaan laillista perustetta, lautakunnan päätös ja valinnat julkaistaan vasta Rovaniemi-päivien yhteydessä 7.9. Jos pöytäkirjan tarkastaja on oikein tiitterä, niin valitusaika on jo sitä ennen umpeutunut.

Sivistyslautakunnan toimintakulttuuri on avoimen ja osallistavan kunnallisen päätöksenteon irvikuva. Lautakunnan puheenjohtaja sekä esittelijä pitävät toimielintä kumileimasimena, jonka pitäisi hyväksyä kaikki esitykset ja päätöksentekotavat mukisematta.

Kokoomus lanseerasi kesällä osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä satiirin kunnallisen päätöksenteon tyylilajikseen. Sivistyslautakunta puolestaan sekoittaa päätöksenteossaan ja valmistelussaan pahimpia farssin ja tragedian aihioita. Valitettavasti.

Timo TolonenKaupunginvaltuutettu (ps.), sivistyslautakunnan jäsen
"Jos pöytäkirjan tarkastaja on oikein tiitterä, niin valitusaika on jo sitä ennen umpeutunut."