Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Mo­nen­lais­ta de­mo­kra­tiaa

Venäjä on Helge Nivan mukaan suvereeni demokratia. Suvereenipa hyvinkin, mutta demokratia sanan liittäminen Venäjän yhteyteen on karkeaa sumutusta. Demokraattinen yhteikunta sallii vapaat vaalit ja kansalaisyhteiskunnan vapaan toiminnan. Mielipiteen muodostus ja - ilmaisu ovat vapaita, media on monipuolinen ja vallanpitäjistä riippumaton, oikeuslaitos on itsenäinen jne. Mitään näistä elementeistä ei Putinin Venäjältä löydy. Demokraattisia kulisseja toki pyritään ylläpitämään.

Puhe suvereenista demokratiasta on samanlaista hämäystä kuin aikanaan puhe kansandemokratioista. Oli kansa, mutta ei demokratiaa. Kommunistit ja heidän perillisensä ovat aina olleet mestareita käsitteiden sisällön sekoittamisessa. Tyyppiesimerkki tästä oli se, kun kaikki kommunistien vastustajat leimattiin fasisteiksi.