pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Lapin riista kuuluu lap­pi­lai­sil­le

Metsähallituksen myymien metsästyslupien määrä on ylittänyt monikymmenkertaisesti hyväksytyn rajan, jonka esimerkiksi Savukosken ja Sodankylän tapahtumat selkeästi osoittavat. Sama koskee myös muuta Lappia.

Etelästä tulevat sankat ”metsästäjäjoukot” ovat kansoittaneet kaikki alueet niin, ettei perinteisillä pyyntitavoilla metsästäneet paikalliset enää mahdu sekaan. ”Sankarimetsästäjät” istuvat autoissa seuraamassa hintavista laitteistaan suurien koiriensa etenemistä. Kun pakolaukassa oleva hirvi onnistuu väsyttämään sitä seuraavan koiran, laitetaan levännyt koira jatkamaan ajoa. Rituaali voidaan uusia kolmekin kertaa. Hirvelle ei jää mahdollisuuksia.