Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kuntiin lisää pi­to­voi­maa nuo­ri­so­työn avulla

Koronapandemia sekoitti tänä vuonna maailmantalouden, ja se vaikuttaa myös kuntatalouteen tulevaisuudessa. Kunnilla on ollut rahahuolia jo ennen koronaakin, kun väestön ikärakenne ja määrä muuttuvat ja palvelu- ja investointitarpeet kasvavat, eikä yleinen taloustilanne näytä helpottavan kuntien huolia.

Aluetutkija Timo Aron mielestä ongelmien kanssa painivien pienten kuntien tulisi vetovoiman sijaan kiinnittää enemmän huomioita pitovoimaan. Pitovoimalla Aro tarkoittaa sitä, miten viihtyisänä nykyiset asukkaat ja alueen toimijat pitävät ympäristöä ja kuinka tyytyväisiä he ovat palveluihin. Kovien tekijöiden, kuten alueen työ- ja koulutustarjonnan tai taloudellisen kehityksen rinnalla on oltava pehmeitä tekijöitä. Tällaisia ovat myönteinen mainekuva ja sujuva arki.