Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koulu vai mo­ni­toi­mi­ta­lo Vaa­ran­lam­mel­le? – Miten käy kir­jas­ton, neu­vo­lan, nuo­ri­so­ti­lo­jen ja ham­mas­hoi­to­lan?

Vaaranlammen koulu on lähtenyt väistötiloihin jo vuonna 2017, mutta päiväkoti, neuvola ja hammashoitola ovat jatkaneet toimintaansa Vaaranlammella.
Vaaranlammen koulu on lähtenyt väistötiloihin jo vuonna 2017, mutta päiväkoti, neuvola ja hammashoitola ovat jatkaneet toimintaansa Vaaranlammella.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Korkalovaaran kehitys on viime vuosina lähtenyt parempaan suuntaan, joskin asukkaiden näkökulmasta tuskallisenkin hitaasti. Viime syksynä sivistyslautakunta päätti Vaaranlammen koulun rakentamisesta vanhalle paikalleen, alueelle saatiin niin ikään syksyllä väliaikainen nuorisotila vuosien odottelun jälkeen ja tänä talvena saimme myös luistelukentän Vaaranlammelle.

Vaikka lähiön kehitystä on viimeisen vuoden ajan leimannut positiivinen vire, asukkaat näkevät huolestuttaviakin piirteitä Rovaniemen kaupungin tilajaosto päättää tällä viikolla kokouksessaan uuden koulun hankesuunnittelun aloittamisesta. Hankesuunnitelmaan esitetään sisällytettäväksi koulu ja päiväkoti.

Nykyisen koulurakennuksen yhteydessä toimivat neuvola ja hammashoitola siirretään toisiin tiloihin ainakin osin pois alueelta. Tilajaoston esityksestä ei selkeästi käy ilmi, ovatko nämä siirrot pysyviä vai väliaikaisia.

Sivistyslautakunnan päätöksen perusteluissa 24.9.2020 todetaan, ” [on] mietittävä koko monitoimitalo-konseptin mielekkyyttä sinänsä tai ainakin alueellista kokonaishyötyä ja sopivaa mittakaavaa konseptin toteuttamiselle”. Tämä johtopäätös saa samassa perustelussa pontta siitä, että ”alueella on laaja rakennuskanta ja palveluja on mahdollisuus sijoittaa joustavasti”.

Näiden lausuntojen pohjalta olemme asukasyhdistyksenä huolissamme siitä, onko alueemme kehitys sittenkään otettu vakavasti. Alueella toki on laaja rakennuskanta, mutta esimerkiksi kaupungin nuorisopalvelut etsivät alueelta tiloja lähes vuoden tuloksetta.

Kirjasto toimii käyttöikänsä päässä olevassa rakennuksessa, jonka omistaja ei ole osoittanut kehittämishalua tiloilleen. Nämä pitäisi nähdä selkeänä viestinä siitä, että alueella ei ole sopivia tiloja julkisten palveluiden tuottamiseen.

Asukkaiden näkökulmasta vaikuttaa siltä, ettei kokonaiskuvaa alueen tulevaisuudesta edelleenkään ole olemassa.

"Vaikuttaa siltä, ettei kokonaiskuvaa alueen tulevaisuudesta edelleenkään ole olemassa."

Alueemme suurimmat asukasryhmät ovat ikääntyneet ja lapset. Heille tulee turvata tarvittavat palvelut tulevaisuudessakin. Minne nuoriso- ja asukastilat, jotka tällä hetkellä sijaitsevat vanhan koulun tiloissa, on tarkoitus sijoittaa koulun hankesuunnittelun ja rakentamisen ajaksi? Entä rakennuksen valmistumisen jälkeen?

Onko kirjastopalveluita tarkoitus tarjota Korkalovaarassa tulevaisuudessa ja missä muodossa? Lisäksi tilajaoston esityksessä todetaan, että neuvolalle etsitään korvaavat tilat. Miltä alueelta nämä tilat aiotaan etsiä ja onko niiden tarkoitus olla pysyvät?

Minni HaanpääKorkalovaaran asukasyhdistyksen puheenjohtaja