Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Kohti parempaa nuorten Rovaniemeä

Alakerta

Rovaniemi on vireä opiskelijakaupunki ja nuoria muuttaa paikkakunnalle myös töihin muualta Suomesta. Kaupungin toiveesta nuorten asumisen tematiikan ympärille NAL Rovaniemi ry on kutsunut koolle verkoston, joka pohtii rovaniemeläisen asuntopolitiikan vahvuuksia ja haasteita. Asiaa tarkastellaan erityisesti alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten näkökulmasta. Verkoston jäsenet ovat työssään nuorten asumisen asiantuntijoita ja nuorten oma osallisuus on myös verkoston työskentelyssä huomioitu.

Viime vuosina on havaittu, että nuorten asumisen haasteet ovat lisääntyneet ja monilla ongelmat myös kasaantuvat. Asumisen monimutkaistuneisiin ongelmiin on syytä suhtautua vakavasti ja myös tuoda niitä laajempaan keskusteluun. Valtaosalla nuorista asuminen sujuu ongelmitta, mutta verkostomme haluaa tuoda esille joitain Rovaniemelle tyypillisiä piirteitä. Suurimpana haasteena lienee kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus.