Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­ki­kau­pun­kia ei syytä enää tii­vis­tää – sinne kai­va­taan lisää vi­her­aluei­ta

Ruokasenkadun jatkeeksi Nelostien yli suunnitellaan uutta siltaa. Silta mahdollistaisi myös suunnitellun kerrostalokokonaisuuden rakentamisen Poromiehentielle Keskuskenttää vastapäätä.
Ruokasenkadun jatkeeksi Nelostien yli suunnitellaan uutta siltaa. Silta mahdollistaisi myös suunnitellun kerrostalokokonaisuuden rakentamisen Poromiehentielle Keskuskenttää vastapäätä.
Kuva: Anssi Jokiranta

Olen yksilöidysti perustellen kritisoinut Rovaniemen liikennesuunnitelmaa Ruokasenkadun sillan osalta. Päätoimittaja Leena Talvensaari esittää lehtensä pääkirjoituksessa (UR 11.11.) ”Silta ei ole uhka vaan mahdollisuus” näkemyksiä, joita on syytä kommentoida.

Ruokasenkadun suunnitelman vertaaminen Koskikadun muuttamiseen kävelykaduksi ei ole perusteltua. Koskikadulta kiellettiin autoliikenne. Siitä tehtiin kävelykatu, vaikka muutamat yrittäjät sitä vastustivat. Kannatin jo tuolloin kävelykatua.

Nyt suunnitellaan kaikelle ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua siltaa kevyen liikenteen kaistoineen. Samalla purettaisiin ainoa Nelostien ylittävä vain kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettu silta. Ruokasenkadun suunnitelmassa ei ole tarkoitus tehdä kävelykatua, eikä edes joukkoliikennekatua. Se edellyttäisi muun kuin joukkoliikenteen, taksien ja kevyen liikenteen kieltämistä.

Talvensaaren mukaan ”tavoitteena on keskittää sekä joukkoliikenne, että iso osa keskustan muuta autoliikennettä Ruokasenkadulle”. Joukkoliikenteen merkittävä osa kulkee nykyisinkin Ruokasenkatua. Nykytilanne ei muuttuisi. Miten ihmeessä muu autoliikenne keskustassa keskittyisi tälle kadulle? Pysäköisivätkö koteihinsa ja  kauppoihin kulkevat ajoneuvonsa Ruokasenkadulle ja kävelisivät kohteisiinsa? Toteamus ei kestä kriittistä tarkastelua.

Bussi- ja taksiliikenteestä säilyisi osa Poromiehentiellä Ainonkadun ja Koskikadun välillä ilmeisesti hotellin tarpeisiin. Näin siitä ei tulisi Koskikatuun verrattavissa olevaa kävelykatua. Katuosuus olisi tietysti mahdollista toteuttaa joukkoliikennekatuna, jota pitkin paikallisliikenne ja taksit kulkisivat. Kadunpätkällä on leveähkö kaista kevyelle liikenteelle,  jossa jalankululle ja pyöräilylle voitaisiin merkitä omat kaistansa.

Keskuskentän taakse rakennettaessa kerrostaloja autoliikenne lisääntyisi  keskustassa. Säädösten mukaan ei ole mahdollisuutta valita taloihin vain autottomia asukkaita.

Poromiehentietä  reunustava kaunis koivurivistö todennäköisesti tuhottaisiin kerrostalojen tieltä. Tiivistä keskikaupunkia ei ole syytä enää tiivistää. Viheralueitahan alueelle kaivataan.

"Suunnittelijoilla ei ollut ymmärrystä kaupunkimme kulttuuri-, historia- eikä kaupunkikuvaan liittyvistä arvoista."

Liikennesuunnitelma vietiin läpi ilman nykydemokratiaan kuuluvaa asukkaiden osallistamista. Suunnittelijoilla ei ollut ymmärrystä kaupunkimme kulttuuri-, historia- eikä kaupunkikuvaan liittyvistä arvoista.  Sen havaitsin osallistuessani ainoaan yleisötilaisuuteen, jossa suunnitelmaa mainostettiin. Vanhan aseman merkityksen toivat asukkaat esille, eivät kaupungin hallinnoijat.

Lapin kamariorkesterin nuorten solistien upeasta konsertista kotiini kävellessäni ajattelin kauhulla, kuinka konserttiväki joutuisi ylittämään mahdollisesti liukkaan Ruokasenkadun autoliikenteen keskellä pimeänä iltana. Kyseessä on arvovalinta: pääseekö edelleen turvallisesti kävellen Rovaniemen toiseen taiteen ja kulttuurin kehtoon Korundiin.

Esa TikkalaEläköitynyt 1. kaupunginosan alueella valtaosan elämästään asunut musiikinopettaja