Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Kaivostoiminnalle selkeät pelisäännöt

Hollantilaiselle malminetsintäyhtiölle Akkermanille on myönnetty lupa maastotutkimuksiin Lapin Käsivarressa Enontekiön Hietakeron alueella. Alue on merkitty erämaa-alueeksi, jonka pääelinkeino on saamelaiskulttuuriin kuuluva poronhoito.

Jos alueella aletaan harjoittaa kaivostoimintaa, tuhoutuu mahdollisuus harjoittaa poronhoitoa lähes täysin laidunalueen pirstaloituessa ja vähetessä. Saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisen vaikeuttaminen on kohtalokasta perinteiselle saamelaiskulttuurille ja sen selviytymiselle alueella. Kyseessä on lyhytnäköinen päätös, joka uhkaa sekä saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja heidän oikeuttaan ylläpitää kulttuuriaan että alueen herkkiä luontoarvoja.