Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Hätähuuto Lapin puolesta

Suomen Lapin tilanne on enemmän kuin huolestuttava. Lapin yritteliäät matkailutoimijat ovat menettämässä elinkeinonsa.

Vetoan valtiovallan puoleen, että nyt on keskityttävä omien kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseen. Suurin hätä tunnetaan Lapin matkailuyrittäjien taholla. Samalla vetoa kaikkiin kansalaisiin, että lähdetään joukoittain suuntaamaan loma- ja muut vapaa-ajan matkat Lappiin. Nähdään asia yhteisvastuulliseksi turvata nuorten työllisyysmahdollisuudet myös Lapin "raukoilla rajoilla".