Lukijalta
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ei voi­ma­laa Sie­ri­lään!

Sierilän voimalan rakennusluvasta päätetään keskiviikkona.
Sierilän voimalan rakennusluvasta päätetään keskiviikkona.
Kuva: Jussi Leinonen

Rovaniemen kaupunki on syntynyt mahtavien Kemi- ja Ounasjokien haaraan. Tämän vesistön vaelluskaloista on Lappi laajalti elänyt. Virtaavat vedet vaelluskaloineen ovat olleet lappilaisten elämänhalun ja elinvoiman lähde.

Vetoamme Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päättäjiin, että he palauttavat Kemijoen vaelluskaloille mahdollisuuden vielä nousta perinteisille kutualueilleen.

Lapin keskusta, kokoomus, vasemmisto ja vihreät ovat ilmaiseet kannattavansa vaelluskalojen palauttamista Kemijoelle. Toivomme puolueilta konkreetisia päätöksiä ja tekoja vaelluskalojen palauttamiseksi Kemijokeen. Nyt on tekojen aika.

Sierilän patoallashanke on Suomen vaelluskalastrategian ja EU:n vesipuitedirektiivin vastainen. Siksi keskiviikkona kokoontuvan Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan ei tule myöntää rakennuslupaa Kemijoki Oy:lle Sierilän voimalaitosta varten.

Vaelluskalojen palautus Yläkemijoelle on mahdollista vain ilman Sierilän patoa. Kestävä vaihtoehto padon rakentamiselle on vaelluskalojen nousu-uomien rakentaminen koko vesistöön.

Vaelluskalojen nousun estäminen on ollut vuosikymmenten ajan kansallinen häpeä, johon ovat syyllistyneet erityisesti Pohjolan Voima ja Kemijoki Oy. Toivomme, että tähän samaan joukkoon eivät Rovaniemen ympäristölautakunnan päättäjät liittyisi.

Sierilän patoaltaan rakentamatta jättäminen säästäisi Kemijoen Vanttauskosken alapuoliset koskivirrat Rovaniemen kaupungin asukkaiden kalastus ja virkistysalueiksi ja lisäisivät luontomatkailun mahdollisuuksia siellä.

Seppo Väinönheimovarapuheenjohtaja
Mika Flöjttoiminnanjohtaja Suomen luonnonsuojeluliitto Lappi