Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Arviointikertomus paljastaa Rovaniemen hallinnon heikkoudet ja kehnon taloudenhoidon


Rovaniemen hallinto on nyt hajautettu eri puolille kaupunkia. Kaupungintalo on tyhjillään ja odottaa remonttia.
Rovaniemen hallinto on nyt hajautettu eri puolille kaupunkia. Kaupungintalo on tyhjillään ja odottaa remonttia.
Kuva: VESA-PEKKA HILTUNEN

Rovaniemen tarkastuslautakunta on laatinut poikkeuksellisen hyvän ja selkeän arviointikertomuksen kaupungin taloudenhoidosta vuodelta 2019.

Tarkastuslautakunta näyttää olevan ainut lautakunta Rovaniemen hallinnossa, joka on tällä hetkellä tehtäviensä tasalla. Sen sijaan Rovaniemen hallinto on täysin tuuliajolla, oikeastaan mistään hallinnosta ei voida puhuakaan.

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”Talouden suunnittelu on lyhytjänteistä. Talousarvio on toistuvasti laadittu katteettomien odotusten varaan. Kaupunginhallitus on esittänyt valtuustolle ilman todellisia laskelmia, että talousarviovuoden alijäämä tullaan kattamaan tulevien suunnitelmavuosien aikana.”

Tarkastuslautakunta katsoo, että kaupunginhallitus ei ole, kaikilta osin, ”toiminut talousarviossa lausutun tahdon mukaisesti.” Lautakunta esittääkin valtuustolle, että ”kaupunginvaltuusto käy keskustelun kaupunginhallituksen kyvystä johtaa kaupungin toimintaa, taloutta ja hallintoa.”

Tarkastuslautakunnan näkemykset ovat oikeita ja perustuvat siihen ajatukseen, että kaupunkia ei voi näin pitkään hallita.

Vuoden 2019 hyväksytyssä talousarviossa esitetään vuosikateeksi 3,1 miljoonaa euroa ja tilikauden  tulokseksi -9.1 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa  vuosikatteen olevan -12,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -31,6 miljoonaa euroa.

Nämä luvut osoittavat, että kaupunginhallitus oli laatinut talousarvion täysin katteettomien odotusten varaan. Tilinpäätöksen perusteella voi arvioida, että Rovaniemen veroprosentti tulisi olla tasapainon saavuttamiseksi 25.

"Näyttää siltä, että Rovaniemen kaupunginhallitus on tehnyt kuntalaistakin vessapaperia."

Toinen keskeinen kysymys on kuntalain toteutuminen. Kuntalain mukaan ”talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.” Edelleen kuntalaissa lausutaan, että ”kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota”.

Näyttää siltä, että Rovaniemen kaupunginhallitus on tehnyt kuntalaistakin vessapaperia. Kaupungin talouden hoito ei ole ollut kuntalain mukaista.

Onneksi kuntavaalit tulevat pian ja silloin Rovaniemen valtuusto muuttuu enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiansa aikana.

Alpo Isomäki