Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Agen­dal­la ikä­ih­mis­ten me­dia­lu­ku­tai­to

Alakerta

Medialukutaidolla tarkoitetaan kykyä hakea ja löytää tietoa eri medioista, arvioida tietoa ja myös itse tuottaa erilaisia mediasisältöjä. Medialukutaitoa pidetään yhtenä kansalaistaitona, joka muuttaa muotoaan digitalisoituvan ja medioituneen yhteiskunnan myötä vastaamaan ajan tarpeita. Entistä tärkeämpää on osata kriittisesti arvioida informaation luotettavuutta ja oikeellisuutta sekä tunnistaa sen taustalla olevia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.

Medialukutaitoa tarvitaan arjen sujuvoittamiseen, uutisten seuraamiseen, asioiden hoitamiseen ja viestintään läheisten kanssa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan hyvä medialukutaito näyttää vaikuttavan positiivisesti myös koettuun terveyteen.