Tähtijuttu: Kan­sal­lis­puis­to kas­vat­ti Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­maa

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

Lännen Media selvitti miten Suomen 14 yliopistoa aikoo järjestää opiskelun ja uusien opiskelijoiden perehdytyksen syksyllä. Kyselyssä selvisi, että yliopistot tavoittelevat turvallisuutta ja terveyttä lisäämällä etäopetusta. Silti etenkin uusille opiskelijoille halutaan järjestää lähiopetusta ja -perehdytystä.


Yliopistot eivät hylkää lähiopetusta kokonaan, mutta turvallisuudesta pyritään huolehtimaan väljyyttä ja etäopetusta lisäämällä. Arkistokuva Tampereen yliopistosta.
Yliopistot eivät hylkää lähiopetusta kokonaan, mutta turvallisuudesta pyritään huolehtimaan väljyyttä ja etäopetusta lisäämällä. Arkistokuva Tampereen yliopistosta.
Kuva: Silja Viitala

Yliopistot aikovat lisätä etäopetusta syksyllä koronan vuoksi.

Lännen Median kyselyssä 13 yliopistoa 14:stä kertoi järjestävänsä opetuksen syksyllä osittain etänä, lisäten etäopetuksen määrää normaalista.

Lisäksi lähes kolme neljäsosaa yliopistoista aikoo järjestää uusien opiskelijoiden perehdytyksen osittain etänä.

Kyselyn avoimista vastauksista selvisi, että yliopistot pyrkivät hoitamaan opetuksen niin, että turvallisuus ja terveys voidaan varmistaa.

– Pandemiatilannetta seurataan jatkuvasti ja tilanteeseen reagoidaan erilaisin järjestelyin. Tavoitteena on kuitenkin palaaminen uuteen normaaliin siten, ettei kenenkään terveys vaarannu, Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii toteaa avoimessa vastauksessaan.

Lähiopetusta jatketaan turvatoimien avulla

Yliopistot lisäävät etäopetusta, mutta pyrkivät myös tekemään lähiopetuksesta turvallisempaa.

Kuudessa yliopiston avoimissa vastauksissa esitettiin tulevia turvatoimia. Näitä ovat muun muassa turvavälit ja kokoontumisrajoitukset.

– Jos tilanne pysyy rauhallisena, opettajat sekä opiskelijat jotka haluavat antaa sekä ottaa osaa lähiopetukseen voivat tehdä sen pienissä ryhmissä turvavälejä noudattaen. Kukaan ei kuitenkaan saa tulla paikalle flunssaoireisena, eli siksi etämahdollisuus pitää aina olla tarjolla, Hankenin opintoasioiden johtaja Linda Gerkman kirjoittaa.

Lähiopetuksesta ei siis haluta luopua kokonaan.

Syiksi esitettiin muun muassa oppilaiden viihtyvyyden varmistaminen ja lähiopetusta vaativien osuuksien, kuten laboratoriotyöskentelyn, mahdollistaminen.

Kahdeksan yliopistoa mainitsi, että uudet opiskelijat ovat prioriteetti lähiopetuksen ja -perehdyttämisen osalta. Näin vastasivat muun muassa Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot.

– Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäytyminen ja kytkeytyminen Aalto-yhteisöön halutaan varmistaa myös kampuksella tapahtuvan toiminnan myötä, Aalto-yliopiston vararehtori Petri Suomala vastaa.

Perehdytys pienryhmissä ja verkkoluennoilla

Kyselyssä selvitettiin myös miten uusien opiskelijoiden perehdytys yliopistoissa hoidetaan. Kymmenen yliopistoa vastasi järjestävänsä perehdytyksen osittain etänä.

Yliopistot esittivät vastauksissaan erilaisia tapoja miten perehdytys voidaan hoitaa turvallisesti etänä tai lähikontaktissa.

– Näitä tapoja on huolellisesti mietitty jo keväällä ja tiedekuntia on rohkaistu jakamaan hyviä ideoita ja käytänteitä keskenään. Paljon tietoa ja osaamista on vaihdettukin! On kampuskävelyjä, verkkoluentoja ja tallenteita, sekä tutustumispisteitä, joilla käydään ryhminä, kertoo Turun yliopiston koulutusvararehtori Piia Björn.

Åbo Akademi, Tampereen yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu (MPPK) aikovat järjestää uusien opiskelijoiden perehdytyksen kokonaan yliopiston tiloissa.

Yliopistojen edustajat vakuuttivat, että heillä on edellytykset järjestää perehdytys turvallisissa pienryhmissä.

– Uudet opiskelijat otetaan vastaan Tampereen yliopiston kampuksilla pienryhmissä. Perehdytyksessä iso voimavara ovat tuutorit, joita ylioppilaskunta TREY ja yliopisto ovat yhdessä valmentaneet. Haluamme tarjota uusille opiskelijoille ryhmäytymisen ja yliopistoyhteisöön kiinnittymisen kokemuksia, kuitenkin terveydestä ja turvallisuudesta huolehtien, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls vastaa.

LUT-yliopisto ei ole vielä päättänyt miten hoitaa perehdytyksen. Mikään yliopisto ei aio näillä näkymin järjestää perehdytystä kokonaan etänä.

Uusien opiskelijoiden lähiperehdytys ja monet tapahtumat joudutaan osaltaan perumaan koronan takia. Arkistokuva opiskelijoista Tampereen Hämeenkadulla.
Uusien opiskelijoiden lähiperehdytys ja monet tapahtumat joudutaan osaltaan perumaan koronan takia. Arkistokuva opiskelijoista Tampereen Hämeenkadulla.

Osa vielä epävarmoja miten järjestää syksyn opetuksen

Mikään yliopistoista ei vastannut järjestävänsä opetusta kokonaan etänä tai kokonaan lähiopetuksena.

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopisto) rehtori Juha-Matti Saksa vastasi, ettei osaa vielä sanoa, miten opetus järjestetään. Yliopisto linjaa syksyn toimintamallin opetuksen osalta elokuun alussa.

– Ensisijainen tavoitteemme on pitää kampus auki Lappeenrannassa ja Lahdessa sekä toimia mahdollisimman normaalisti toki terveys- ja turvallisuusseikat huomioiden.

Lapin ja Oulun yliopistot eivät olleet tehneet linjausta koko syksylle. Opetus järjestetään etänä ainakin syksyn alussa.

– Syksyn opetus aikavälillä 1.8.–25.10.2020 järjestetään pääasiallisesti etänä. Halusimme varmistua, että voimme aloittaa syyslukukauden opetuksen normaaliin ajankohtaan koronatilanteesta riippumatta, Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopiston koulutusrehtori, kertoo.

Näin yliopistot kommentoivat syksyn opetusta

Avoimissa vastauksissa nousi esiin monia mielenkiintoisia huomioita opetuksen järjestämisestä. Tässä joitakin yliopistojen edustajien kirjoittamia kommentteja.

– Opiskelijat kaipaavat läsnäoloa kampuksella, sekä mahdollisuutta face-to-face-vuorovaikutukseen toistensa ja opetushenkilöstön kanssa, Turun yliopiston koulutusvararehtori Piia Björn.

– Tampereen yliopisto on päätynyt järjestämään syksyn opetuksen pääsääntöisesti etäopetuksena, poislukien ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lukuvuoden käynnistämisen kampuksilla ja pienryhmäopetuksen. Syynä on opiskelijoiden ja henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistaminen mahdollisesti nopeasti muuttuvissa koronapandemian tilanteissa, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls.

– Päädyimme ns. hybridi-malliin melko aikaisessa vaiheessa, koska halusimme antaa opettajille hyvissä ajoin ennen lomia. Siihen vaikutti myös seuraavat seikat: keväällä etäopetukseen siirto tapahtui niin nopeasti, että suunnitteluun ei jäänyt kovinkaan paljon aikaa, Mikael Lindfelt, vararehtori Åbo Akademi.

– Seuraamme ja noudatamme huolellisesti viranomaisohjeita, jolloin toimitaan terveys ja hyvinvointi edellä. Merkittävästi lisätty etäopetus tukee terveys- ja hyvinvointiperiaatetta. Tämä ratkaisu kattaa nyt ensimmäisen periodin eli käytännössä se ulottuu lokakuun lopulle, rehtori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta.

– Noudatamme valtioneuvoston suosituksia ja AVI:n määräyksiä turvaväleistä ja kokoontumisrajoituksista. Syksyn opetus on suunniteltu siten, että yhdessä tilassa on kerralla korkeintaan 50 henkilöä. Jos tilanne sen mahdollistaa, mitoitusta voidaan myöhemmin syksyllä väljentää, Tapio Määttä Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori.

– Priorisoimme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opetusta ja muuta välttämätöntä lähiopetusta, kuten labraopetusta. Varaudumme samalla myös siihen, että syksyllä virustilanne voi muuttua ja joudumme tiukentamaan ohjeistuksia, Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

– Linjaamme toimintamallimme 3.8. syksyn opetuksen osalta. Me pystyimme maaliskuussa yhdessä viikonlopussa siirtämään toimintamme verkkoon, joten me erityisen ketteränä tutkimusyliopistona voimme sujuvasti tehdä päätöksemme elokuun koronatilanne huomioiden, LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa.

– Tilanteen epävarmuuden vuoksi, olemme varautunet toimimaan joustavasti, emmekä lähde oletuksesta, että voisimme täysin palata normaaliin lähiopetukseen, taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki.

– Valmistauduimme myös siihen, että ulkomailta Suomeen tulevilla opiskelijoilla voi olla haasteita sekä matkustusrajoitusten että viisumien saatavuuden kanssa, joten ne kurssit joita heille tarjotaan, on syksyllä mahdollista suorittaa täysin etänä. Opiskelijat ovat tervetulleita kampukselle voimassaolevat varomääräykset huomioiden, Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

Näin yliopistot kommentoivat syksyn perehdytystä

Myös perehdytyksen järjestäminen kirvoitti yliopistojen edustajilta kiinnostavia vastauksia.

– Lopullisesti perehdyttämisen toteuttamistapa määräytyy syksyn arvioidun tautitilanteen perusteella. MPKK:lla on hyvä valmius erilaisiin toteutuksiin. Sitä osaltaan helpottaa uusien opiskelijoiden verrattain pieni määrä, Maanpuolustukorkeakoulun rehtori Jari Kallio.

– Uusien opiskelijoiden alkuorientaatiota kehittävä ryhmä on reagoinut tilanteeseen luovasti hyödyntämällä sekä etätekniikan mahdollisuuksia ja pienryhmiä: osa alkuorientaatiosta toteutetaan etänä verkon avulla virtuaalista oppimisympäristöä hyödyntäen. Opiskelijat saavat ratkottavakseen tehtäviä, joiden avulla he perehtyvät yliopisto-opiskelussa tarvittaviin perustietoihin, Jyväskylän yliopiston koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen.

– Hyödynnämme online-tarjontaa myös perehdytyksessä, mutta kampuksella järjestetään orientaatiotapahtumia turvallisuudesta huolehtien. Tällä halutaan varmistaa sujuva ja monipuolinen opintojen aloitus yhteisöön kytkeytyen, Aalto-yliopiston vararehtori Petri Suomala.

– Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään pienryhmissä kampuksella. Orientaatioon liittyvä työpajapäivä (self-hack) toteutetaan kuitenkin etäratkaisuna. Siihen osallistuvat kaikki kandi- ja maisteriohjelmien uudet opiskelijat, joita on pitkälti yli 2000, Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä.

– Kukaan ei tiedä miten tilanne kehittyy syksyllä, joten tarjoamme myös etäosallistumismahdollisuuden jokaiseen perehdyttämis- sekä muihin luentoihin. Läsnäolopakkoa ei siis ole. Ymmärrämme että opiskelijamme voivat olla hyvin erilaisissa asemissa; toinen voi janota tavata uusia opiskelukavereitaan, kun taas toinen pelkää kontakteja, koska läheinen henkilö kuuluu riskiryhmään, Hankenin opintoasioiden johtaja Linda Gerkman.

Kysely

Yliopistojen opetus syksyllä

Kysely lähetettiin yliopistojen rehtoreille. Osa vastaajista oli joku muu opetuksen järjestämisestä tietävä.

Kyselyn vastausaika oli 6.–10. heinäkuuta.

Kaikki Suomen 14 yliopistoa vastasivat kyselyyn, vastausprosentti oli 100.

Ensimmäinen kysymys oli "kuinka yliopistonne aikoo järjestää syksyn opetuksen?".

Vastausvaihtoehdot olivat "kokonaan etäopetuksena", "koronan takia osittain lisättynä etäopetuksena", "normaalina määränä lähiopetusta" ja "en osaa sanoa".

Yksi yliopisto vastasi "en osaa sanoa", loput, 93 prosenttia, osittain lisättynä etäopetuksena.

Toinen kysymys oli "kuinka uudet opiskelijat perehdytetään?".

Vaihtoehdot olivat "etänä", "osittain yliopiston tiloissa, osittain etänä", "tavallisesti yliopiston tiloissa" ja "en osaa sanoa".

Yliopistoista kymmenen, 72 prosenttia, vastasi perehdyttävänsä osittain etänä. Kolme, 21 prosenttia, hoitaa perehdytyksen tiloissaan. Yksi vastaaja ei osannut vielä sanoa.

Webropol -alustalla tehdyssä kyselyssä oli mahdollisuus selittää tarkemmin vastaustaan.