pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lisää yh­teis­työ­tä eh­käi­se­vään ter­vey­den­huol­toon

Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto perustuu määrämuotoisiin terveystarkastuksiin varaan. Niillä on laaja arvostus ja kunniakas historia. Aikanaan tiedettiin, mitä etsiä ja seuloa, ja löydettävälle ongelmalle oli selkeät ratkaisut. Imettämistä edistettiin neuvonnalla, riisitauti ratkaistiin antamalla D-vitamiinia ja ulkoilmaa, tuberkuloosi hygienialla, karies fluoraamalla ja tuhkarokko rokottamalla. Järjestelmä tuotti terveyttä.

Nyt vallitsevina ovat monimuotoiset hyvinvointiongelmat. Ne ilmenevät mielialan ja toimeentulon vaikeuksina, syrjäytymisenä ja päihteidenkäyttönä. Järkyttävissä lastenmurhissa on ilmeisesti kaksi yhteistä piirrettä: perheen ongelma on tunnistettu, mutta tuki ja ammattilaisten yhteistyö eivät ole toimineet. Ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan uusia keinoja. Toimintatapoja on uudistettava.