Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Li­min­gan kou­lu­ko­din joh­ta­ja: Vir­hei­tä on kor­jat­tu, ny­kyi­sin arki on rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta

"Yksittäisten työntekijöiden kohdalla on tapahtunut inhimillisiä virheitä", sanoo johtaja Teija Tuuliainen. Hän toivoo, että vaikeimmin oireilevien koulukotinuorten liikkumisvapautta voitaisiin tarvittaessa rajoittaa nykyistä kauemmin.

Limingan koulutuskeskuksessa on ryhdytty toimiin eduskunnan apulaisoikeusasiamies EOA:n Maija Sakslinin tuoreiden kanteluratkaisujen vuoksi.

Sakslin katsoi kahdessa päätöksessään, että koulukodissa on ollut lainvastaisia käytäntöjä. Siellä on esimerkiksi rajoitettu nuorten liikkumista lastensuojelulain vastaisesti.