Li­ka­kai­vot ja ran­ta-aluei­den ul­ko­ves­sat suo­si­tel­laan tyh­jen­tä­mään ennen ke­vät­tul­via – on asuk­kaan vas­tuul­la huo­leh­tia, ettei tul­va­ve­si huuhdo mu­ka­naan ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sia aineita

Kittilän ympäristövalvonta ohjeistaa asukkaita käymään kiinteistönsä läpi ennen kevättulvaa. Asukkaan on huolehdittava, ettei tulvaveden mukaan pääse ympäristölle haitallisia materiaaleja tai aineita.

Esimerkiksi saostuskaivojen tyhjennystä on ympäristövalvonnan mukaan hyvä harkita, jos vaarana on, että tulvavesi nostaa kaivolietettä. Myös ranta-alueiden ulkokäymälät on hyvä tyhjentää.