Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Läs­nä­vi­ri­ke­toi­min­taa ikä­ih­mi­sil­le – "Olin lä­hi­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­ja­na ko­ti­pal­ve­lus­sa ja kyllä suu­res­ti su­ret­ti"

Liikunta on tärkeää ihmiselle lapsesta lähtien. Liikkuminen edistää oppimista ja torjuu mielensairauksia. Viriketoiminta pitää yllä toimintakykyä sekä vahvistaa ikääntyneellä omanarvon tunteen säilymistä. Kotona asuvakin ikäihminen tarvitsee viriketoimintaa toimintakyvyn ylläpitoon ja mielen hyvinvointiin.

Olin lähihoitajaharjoittelijana kotipalvelussa ja kyllä suuresti suretti. Suretti sekä lähihoitajan että ikäihmisen puolesta.