Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Lappia purkaa pääl­lek­käis­tä kou­lu­tus­taan Kemissä ja Tor­nios­sa - muu­tok­set astuvat voimaan viiden vuoden ku­lues­sa

Lappia aikoo muun muassa siirtää Kemin Sammonkadulta puualan opiskelijat Tornioon. CLT-oppimisympäristö on kuitenkin tarkoitus säilyttää siellä.
Lappia aikoo muun muassa siirtää Kemin Sammonkadulta puualan opiskelijat Tornioon. CLT-oppimisympäristö on kuitenkin tarkoitus säilyttää siellä.
Kuva: Jussi Saarela

Koulutuskuntayhtymä Lappia purkaa Kemissä ja Torniossa päällekkäistä koulutustaan ja supistaa käytössä olevia toimitilojaan yhteensä lähes 10 000 neliöllä. Muutokset ovat osa Lappian viime vuonna alkanutta sopeuttamis- kehittämissuunnitelmaa ja ne toteutuvat viiden vuoden kuluessa.

Yhtymävaltuusto teki asiasta lopullisen päätöksen tiistaina ensi vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä.