Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Lappia haluaa purkaa pääl­lek­käis­tä kou­lu­tus­ta Me­ri-La­pis­sa– toi­min­to­ja kes­ki­tet­täi­siin viiden vuoden sisällä etenkin Tor­nioon

Lappian puualan opetus siirtyisi esityksen mukaan Kemistä Tornioon. Opiskelija Saija Hyry lajittelee puita Lappian puupuolella sormijatkos-CLT-tuotantoa varten. Taustalla työskentelee opiskelija Jukka Piiparinen.
Lappian puualan opetus siirtyisi esityksen mukaan Kemistä Tornioon. Opiskelija Saija Hyry lajittelee puita Lappian puupuolella sormijatkos-CLT-tuotantoa varten. Taustalla työskentelee opiskelija Jukka Piiparinen.
Kuva: Jussi Saarela

Koulutuskuntayhtymä Lappia aikoo purkaa Kemissä ja Torniossa päällekkäistä koulutustaan ja supistaa käytössä olevia toimitilojaan yhteensä lähes 10 000 neliöllä. Muutokset ovat osa Lappian viime vuonna alkanutta kolmatta sopeuttamis- ja kehittämissuunnitelmaa.

– Kone- ja tuotantotekniikan koulutus keskitettäisiin kokonaan Tornioon. Tieto- ja viestintätekniikan koulutusta olisi jatkossa vain Kemissä. Nämä ovat kaksi isointa koulutustarjontaan esitettävää muutosta. Lisäksi ravintola- ja catering -alan ja puualan aloituspaikat olisivat tarjolla jatkossa vain Torniossa, Lappian rehtori Virpi Lilja sanoo.