Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Lappi pärjää hyvin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen tu­lok­sel­li­suus­ver­tai­lus­sa – mää­räa­jas­sa tut­kin­toon val­mis­tu­nei­ta on jopa enemmän kuin nor­maa­lio­lo­jen vuonna 2019

Lapin ammattikorkeakoulun toiminta ja talous ovat vahvalla pohjalla koronakurimuksesta huolimatta, kertoo Lapin ammattikorkeakoulu tiedotteessaan. Korkeakoulujen tuloksellisuutta kuvaavilla mittareilla se oli vuonna 2021 kokoonsa suhteutettuna maan kolmanneksi paras ammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulun välisen tuloksellisuusvertailun tekee vuosittain Viivain Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön keräämien tietojen perusteella. Vertailu on osa ammattikorkeakoulujen tilaamaa Osviitta-palvelua.