Lappi lähti yh­teis­rin­ta­mal­la kään­tä­mään suun­nan: Haussa kym­me­nen­tu­hat­ta osaajaa – "Kos­kaan ai­kai­sem­min emme ole olleet liik­keel­lä näin laa­jal­la yh­teis­rin­ta­mal­la"

Matkailualalla on jatkuva pula tekijöistä. Esimerkiksi lauantaina ovensa avaavassa Santaparkissa etsitään joka vuosi kuumeisesti osaavia, kielitaitoisia osaajia. Santaparkin henkilöstö- ja talouspäällikkö Arja Hemmin mukaan tänä vuonna tekijät saatiin onneksi varmistettua jo hyvissä ajoin. Saskia Raatikainen on nyt jo kolmatta jouluaan Santaparkissa sesonkityöntekijänä.
Matkailualalla on jatkuva pula tekijöistä. Esimerkiksi lauantaina ovensa avaavassa Santaparkissa etsitään joka vuosi kuumeisesti osaavia, kielitaitoisia osaajia. Santaparkin henkilöstö- ja talouspäällikkö Arja Hemmin mukaan tänä vuonna tekijät saatiin onneksi varmistettua jo hyvissä ajoin. Saskia Raatikainen on nyt jo kolmatta jouluaan Santaparkissa sesonkityöntekijänä.
Kuva: Anssi Jokiranta

Jos emme toimi, lappilaiset loppuvat kesken. Tästä Lapin maakuntajohtaja Mika Riipin ja ely-keskuksen ylijohtajan Jaakko Ylinamman kesällä Lapin Kansaan kirjoittamasta hätähuudosta lähti Lapissa liikkeelle muutoksen aalto.

Nyt Lappi on yhteisrintamana toteuttamassa kymmenen miljoonan euron hankekokonaisuutta, jonka avulla Lappiin etsitään jopa 10 000 uutta työntekijää.

– Hätä ja huoli on maakunnassa yhteinen. Osassa kunnista tilanne on jo niin kriittinen, että elinvoiman kehittäminen ei onnistu enää ilman voimakkaampia toimia, Riipi kertoo.

Poikkeuksellisen hankkeesta tekee kattava osallistujajoukko.

– Koskaan aikaisemmin emme ole olleet liikkeellä näin laajalla yhteisrintamalla, Riipi toteaa.

Kokonaisuuteen ovat osallistumassa kaikki Lapin kunnat, oppilaitokset sekä edustajat eri aloilta Metsähallitusta myöten.

– Kaiken kaikkiaan eri toimijoita on lähdössä mukaan noin 60, kertoo Lapin liiton strategiapäällikkö Mervi Nikander, joka on käynnistämässä parhaillaan kokonaisuuden esiselvitysvaihetta.

Kaikkien päätähtäin on sama: saada Lappiin lisää työntekijöitä.

– Eteläsuomalaisia, paluumuuttajia ja työperäisiä maahanmuuttajia, Riipi luettelee.

– Lappi tarvitsee nyt ennen kaikkea osaajia.

Viiden-, jopa kymmenentuhannen työntekijän tarve on laskettu arvioiden, että Lappiin suunnitellut suurhankkeet, kuten biojalostamot toteutuvat.

– Oma haasteensa on saada nämä tekijät kaikkiin niitä tarvitseviin kuntiin, ei vain kasvukeskuksiin.

Santaparkissa valmistauduttiin torstaina viikonloppuna avattavan kauden lisäksi illalla pidettävään ykistyistilaisuuteen. Santaparkin luolanjohtajan Jaana Saarisen apuna oli Outi Kaisanlahti, joka työskentelee Santaparkilla aina talvikaudet.
Santaparkissa valmistauduttiin torstaina viikonloppuna avattavan kauden lisäksi illalla pidettävään ykistyistilaisuuteen. Santaparkin luolanjohtajan Jaana Saarisen apuna oli Outi Kaisanlahti, joka työskentelee Santaparkilla aina talvikaudet.
Kuva: Anssi Jokiranta

Samalla palkalla enemmän

Työntekijöistä on Lapissa pulaa jo alalla kuin alalla. Huutava pula osaajista on etenkin matkailussa, hoiva-alalla sekä rakennusalalla ja teollisuudessa. Mikä saisi ihmiset hakeutumaan Lappiin?

Turvallisuus, puhtaus ja luonto ovat arvokkaita houkuttimia. Nikanderin mukaan nyt on vain löydettävä ne, joilla on haaveena asua Lapin kaltaisessa ympäristössä.

– Sen lisäksi tarvitsemme pitovoimaa. Eli haluamme saada ihmiset myös jäämään, eivät vain keikkatyöläisinä käymään tai opintojen ajaksi.

Riipin mukaan sellainen maailma, jossa Lappia markkinoidaan pelkästään hyvänä paikkaan elää, ei enää riitä.

– Meidän on myös lunastettava se lupaus, eli puitteet pitää olla kunnossa. Kyse voi olla palveluista, esimerkiksi onko lähellä kauppaa tai miten toimivat julkiset palvelut. Osassa kunnista palvelut voivat olla kunnossa, mutta asuntoja ei ole.

Palkkakilpailussa Lapin on mahdotonta pyristellä mukana.

– Meidän valttimme on, että Lapissa asuminen ja eläminen on halvempaa jo asuntojen hintojenkin kautta. Samalla summalla voi täältä saada paljon enemmän, Riipi toteaa.

Esiselvityshankkeen jälkeen konkretisoituu, minkä tyyppisillä hankkeilla varsinaiseen työhön ryhdytään. Toimiin ryhdytään joka tapauksessa nopeasti, sillä tarkoitus on napata kiinni vielä tämän ohjelmakauden käytettävissä olevista EU-rahoista.

Hankkeiden päättymisen takarajana on tuolloin vuosi 2023.

– Alustavasti olemme arvioineet, että kyseessä olisi noin yhdeksän miljoonan euron kokonaisuus. Työ ei toki päättyisi tähän, vaan uudella ohjelmakaudella olisivat sitten luvassa seuraavat jatkohankkeet, Riipi toteaa.

Mikä

Lapin veto- ja pitovoima kuntoon

Lapilla on tulevaisuudessa tulossa useita suurhankkeita, kuten uusia kaivoksia ja biojalostamoita, matkailuala kasvaa koko ajan.

Hankekokonaisuuden tavoitteena on houkutella Lappiin 5 000–10 000 työtekijää vuosina 2020–2023.

Parhaillaan käynnistetään "Lappi, viisaan kasvun keskus" -esiselvityshanketta.  Esiselvityshanke kestää 15 kk ja sen kokonaiskustannukset ovat 300 000 euroa,  josta eri toimijoiden osuus 500-2000 euroa.

Esiselvityshankkeen aikana tarkentuu, miten varsinaiset hankkeet jaotellaan. Tavoitteena on, että hankekonsortioon sisältyvät osahankkeet käynnistyvät vuoden 2020 aikana.

Tavoitteena on toteuttaa malleja, joissa voidaan hyödyntää niin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kuin Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Euroopan maaseuturahaston ja mahdollisesti myös rajat ylittävää Interreg-rahoitusta.

Toimenpiteitä lähdetään suunnittelemaan ainakin aluksi kolmeen koriin: Live in Lapland, Learn in Lapland ja Kotipesä kuntoon.