Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

La­pis­sa­ko puu­pel­to­ja?

Noin 30 vuotta sitten valtion metsien käsittely mullistui täysin. Metsähallitus otti 1993 ensimmäisenä metsäalan organisaationa maailmassa käyttöön laajat ympäristöohjeet.

Metsäauraus ja uudisojitus lopetettiin, hakkuissa alettiin säästää lahopuuta ja säästöpuita. Luontokohteet määritettiin ja säästettiin, uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen määritettiin, vesistöjen suojavyöhykkeet alettiin säästää. Ohjeisiin sisällytettiin poronhoidon ja saamelaiskulttuurin huomiointi, maisemanhoito, vesien- ja maaperän suojelu sekä lehtipuutavoitteet.