pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Lapissa teh­tail­tiin tör­kei­tä met­säs­tys­ri­kok­sia – karhu jä­tet­tiin ki­tu­maan Sa­vu­kos­kel­la, susien yli ajet­tiin moot­to­ri­kel­kal­la Sal­las­sa

Lapin rajavartiosto tiedotti paljastaneensa törkeän metsästysrikoksen keväällä Maltion luonnonpuistossa Savukoskella. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että karhua on luvattomasti haavoitettu ampumalla.

Karhun jälkiä oli seurattu moottorikelkalla ja ampumisen jälkeen eläin oli jätetty haavoittuneena maastoon kuolemaan. Maastovalvontaa suorittanut Lapin rajavartioston partio löysi ja lopetti pahoin haavoittuneen karhun.