Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Lapin yli­opis­ton Ark­ti­sen kes­kuk­sen joh­ta­jak­si ha­ke­vien lista täy­den­tyi

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtajan paikkaa hakeneiden lista täydentyi.

Arktisen keskuksen johtajan paikkaa hakivat Johanna Ikävalko, Tanja Joona, Timo Koivurova, Katja Lauri, Ari-Pekka Leppänen, Päivi Lundvall ja Monica Tennberg.