Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Lapin yh­teis­met­sien pin­ta-ala kas­va­nut 15 pro­sent­tia kym­me­nes­sä vuo­des­sa – Suomen suu­rim­mat yh­teis­met­sät Ke­mi­jär­vel­lä, Sal­las­sa ja Kuu­sa­mos­sa, moni haluaa kasvaa edel­leen

Kemijärven yhteismetsä on yksi Suomen suurimpia. Arkistokuva yhteismetsän kulotuksesta.
Kemijärven yhteismetsä on yksi Suomen suurimpia. Arkistokuva yhteismetsän kulotuksesta.
Kuva: Katja Palmqvist

Yhteismetsiin kuuluva metsäala kasvaa Suomessa vuosittain.

Määrällisesti suurinta kasvu on Lapissa, mikä osin johtunee Lapin laajasta pinta-alasta. Metsäkeskuksen tilastojen mukaan Lapissa yhteismetsiin kuuluvien metsien pinta-ala on kasvanut 15 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.