Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lapin riis­ta­kan­nat lap­pi­lai­sil­le!

Kuten monissa keskusteluissa ja kirjoituksissakin on tullut esille, niin on todettava Metsähallituksen myymien metsästyslupamäärien ylittäneen monikymmenkertaisesti sen rajan, jonka täällä Lapissa ja myös metsässä kulkevana metsästäjänä voi todeta.

Etelästä tulevat sankat niin sanotut ”metsästäjäjoukot” ovat kansoittaneet kaikki alueet niin, ettei perinteisillä pyyntitavoilla metsästäneet paikalliset asukkaat enää kerta kaikkiaan mahdu sekaan. ”Sankarimetsästäjät” istuvat autoissa ja seuraavat hienoista ja hintavista laitteistaan suurien koiriensa etenemistä autossa istuen. Ja kun pakolaukassa oleva hirvi onnistuu väsyttämään sitä seuraavan koiran, laitetaan levännyt koira välittömästi jatkamaan ajoa.

Toinen ilmiö: Laitetaan monikymmenpäisiä mies- tai naislaumoja tienvarsiin kilometrien matkalle passiin ja toinen samanmoinen joukko ajamaan koirien kanssa.

Kolmas ilmiö: Yritetään sulkea kaikkien käyttämiä teitä käynnissä olevan metsästyksen takia. Sytytetään nuotioita keskelle tietä, katkaistaan autojen avulla kulkeminen. Useasta lähteestä on vaadittu aivan perustellusti, että ulkopaikkakuntalaisilta koirilta pitää vaatia ns. porovapaustodistus. Tällainen on mm. lainvoimaisena muissa pohjoismaissa.

Ylimielisen käyttäytymisen kaikki merkit ovat näkyvissä. Meidän arka ja vähäinen riistamme ei kestä tällaista teolliseksi mennyttä verotusta.

Kun Metsästäjäin Keskusjärjestö lakkautettiin, tehtiin samalla karhunpalvelus Lapin ja syrjäseutujen asukkaille. Riistakeskus, joka toimii Metsähallituksen alaisuudessa, ei piittaa pätkääkään seurauksista. Valvonta puuttuu käytännössä kokonaan. Toisaalta näillä metsästäjäketjuilla on mukana kylmäkuljetusautot ja pelit sekä vehkeet. Ainakin koko pohjoisen Suomen alueelle pitää palauttaa takaisin paikallisten riistanhoitoyhdistysten määräysvalta

lupamäärissä ja lupien myöntämisessä. Myös paikallisille matkailu- ja majoitusalan yrittäjille tulee antaa mahdollisuus valvotusti myydä metsästys- ja kalastuslupia.

Etelän metsästäjien kolonialistinen ja Metsähallituksen tukema piittaamaton suhtautuminen em. asiaan voivat johtaa jatkossa jopa erilaisiin konflikteihin. Tällaista kehitystä ei kukaan varmasti toivo.

Perussuomalaisten Lapin piiri ry hallitus