Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Lapin mu­siik­ki­opis­to ja Lapin tans­si­opis­to on tar­koi­tus yh­dis­tää

Lapin tanssiopisto ja Lapin musiikkiopisto on tarkoitus yhdistää Rovaniemellä.

Toimialajohtaja Antti Lassila esittää torstaina kokoontuvalle sivistyslautakunnalle, että kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriötä tanssiopiston valtionosuuksien siirtämistä Rovaniemen kaupungin ylläpitämälle Lapin musiikkiopistolle. Jos ministeriö hyväksyy kaupungin esityksen, Lapin tanssiopiston toiminta siirtyy Lapin musiikkiopiston yhteyteen vuoden 2022 alussa.