Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Lapin mat­kai­lu­ala odottaa lin­jauk­sia ja tukea: epä­sel­väs­sä ti­lan­tees­sa asiak­kaat va­lit­se­vat muita mat­ka­koh­tei­ta

Hallitukselta odotetaan tietoa koska ja millä ehdoilla Suomeen saa matkustaa.

Lapin matkailuyritysten taloudellinen tilanne on hälyttävä ja tuen tarve suuri. Ala kaipaa selkeitä linjauksia siitä milloin ja millä ehdoilla Suomeen saa tulla vapaa-ajan matkalle. Matkustuslinjausten tekemisellä on kiire, jotta matkailuyritykset eivät menetä ensi talven kauppaa.

Tämä selviää tuoreesta yrityskyselystä.