kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Lapin liitto myönsi ra­hoi­tus­ta ko­ro­nas­ta el­py­mi­seen ja äkil­li­siin ra­ken­ne­muu­tos­ti­lan­tei­siin yli 1,1 mil­joo­nan euron verran

Lapin liitto on tehnyt ensimmäiset alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahojen (AKKE) rahoituspäätöksen. Yhteensä rahoitusta myönnettiin reilu 1 188 000 euroa.

Rahoitusta saaneet hankkeet kohdentuivat koronasta elpymiseen, kuten uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen matkailussa sekä etätyön toimintamallien luomiseen. Rahoitusta myönnettiin myös Rovaniemen kaupungin ekosysteemisopimuksen käynnistämiseen sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin.