Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue joutuu ha­ke­maan muiden aluei­den tavoin lai­nan­ot­to­val­tuuk­sia val­tiol­ta, mikä on tässä ta­lous­ti­lan­tees­sa pe­rus­tel­tua

Palo- ja pelastuslaitos saa sote-alan tavoin rahansa velkaantuvalta valtiolta.
Palo- ja pelastuslaitos saa sote-alan tavoin rahansa velkaantuvalta valtiolta.
Kuva: Olli Miettunen
Pääkirjoitus // 28.9.2023

Rovaniemen uusi paloasema on rakentamista vaille valmis, kunhan valtiovarainministeriö (vm) myöntää ensin Lapin hyvinvointialueelle (Lapha) lainanottovaltuudet. Ilman valtuuksia homma ei etene.

Sote-uudistus ei vienyt kunnilta ja kuntayhtymiltä vain sote-valtaa, vaan myös palo- ja pelastusvallan. Vaikka valtiorahoitteisen Laphan on tarkoitus toteuttaa Rovaniemen paloasemahanke vuokramallilla, valtio katsoo senkin investointia vastaavaksi sopimukseksi.

Sellainen vaatii lainaottoluvan, jota Laphalla ei vielä ole ensi vuodelle, vaikka alueen omassa investointisuunnitelmaesityksessä aseman rakentamiseen on varattu 16 miljoonaa euroa (LK 22.9.).

Vm epäsi taloussyistä kesäkuussa lainanottovaltuudet kaikilta hyvinvointialueilta Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta. Lain mukaan lainanottovaltuuksia ei voida myöntää, jos alueen vuosikate on liian pieni tai miinuksella.

Lähes kaikki alueet tekevät ensi vuonna alijäämäisen budjetin eli niille ei olisi tulossa lainanottovaltuuksia. Mahdollista se on yhä, mutta vaatii alueilta vakuuttavia perusteluja kunkin investoinnin välttämättömyydestä.

Alueiden on saatava ministeriö uskomaan, että investoinnissa on kyse lakisääteisten palvelujen turvaamisesta, eikä niitä voida toteuttaa ilman lainarahaa.

Lapha hakee monen muun alueen tavoin lainanottovaltuuksiensa uudelleen arviointia. Kyse ei ole läpihuutojutusta. Alueen on perusteltava paitsi kunkin investoinnin välttämättömyys myös vakuutettava valtiollisen rahakirstun vartijana toimiva valmisteluryhmä kyvystään maksaa laina takaisin.

Laphassa työstetään parhaillaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Sen tavoitteena on pienentää vuotuisia kuluja 45 miljoonalla eurolla, kunnes budjetti on tasapainossa määräaikaan eli 2026 mennessä.

Tehtävä on jo sinällään vaativa, mutta lisähaastetta tuo aikataulu. Ilman ohjelmaa paloasema- tai mikään muukaan investointihanke – niitä on Laphalla jonoksi asti – ei etene, joten alue joutuu kiirehtimään ohjelmaa. Valtioneuvosto päättänee valtuuksista jo marras-joulukuussa.

Alueilla pelätään, että valtiovallan lainalinja pysäyttää palo- ja pelastusalan investoinnit (LK 19.9.) vastoin hallitusohjelmaa, mihin on kirjattu pelastustoimen rooli keskeisenä sisäisen turvallisuuden palveluna. Uhka lienee todellinen, mutta huolessa voi olla myös hieman tarkoitushakuista Lapin lisää.

On hyvä muistaa, että säästö on yksi sote-uudistuksen päätavoitteista – kroonistuva velkakierre on saatava pysäytettyä. Tässä onnistuminen edellyttää paitsi toiminnan tehostamista myös kulujen karsimista jopa palvelutasosta tinkimisen uhalla.

Se ei liene helppoa aluevaltuutetuille, joista moni on myös kotikuntansa valtuustossa. Tältä pohjalta onkin perusteltua, että vm:llä on aluelainaohjakset tiukasti käsissään.

P.S.

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen (kesk.) kertoo luopuvansa sekä Kemin kaupunginvaltuuston että Lapin aluevaltuuston jäsenyydestä ja siirtävänsä kotipaikkansa Helsinkiin. Syyt ovat taattua Väyrystä. 77-vuotias Lapin mies on pyrkii viidettä kertaa presidentiksi ja se vie aikaa.

Tällä kertaa sitä kuluu erityisesti presidentinvaaleihin pyrkimiseen, sillä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi pääseminen vaatii 20 000 kannattajakortin keräämistä ja urakka on yhä kesken. Kun se valmistuu ja vaali on ohi, Väyrynen nähtäneen seuraavaksi seuraavissa vaaleissa.