PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lapin hir­ven­met­säs­tys yhä pai­kal­lis­ten käsissä

Metsästyksestä valtion alueilla on virinnyt vilkas keskustelu, jossa on asetettu vastakkain paikalliset ja ulkopaikkakuntalaiset metsästäjät. Metsähallituksessa suhtaudutaan ongelmiin vakavasti.

Ihan kaikki muutostoiveet eivät ole mahdollisia. Metsähallitus on valtion maiden metsästyslupajärjestelyissä viranomainen, jonka on noudatettava hallintolaissa määriteltyä tasavertaisuusperiaatetta. Paikallisten metsästyksen osuus otetaan kuitenkin aina ensimmäiseksi huomioon, kun metsästystä mitoitetaan.