pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lapin hir­ven­met­säs­tys yhä pai­kal­lis­ten käsissä

Metsästyksestä valtion alueilla on virinnyt vilkas keskustelu, jossa on asetettu vastakkain paikalliset ja ulkopaikkakuntalaiset metsästäjät. Metsähallituksessa suhtaudutaan ongelmiin vakavasti.

Ihan kaikki muutostoiveet eivät ole mahdollisia. Metsähallitus on valtion maiden metsästyslupajärjestelyissä viranomainen, jonka on noudatettava hallintolaissa määriteltyä tasavertaisuusperiaatetta. Paikallisten metsästyksen osuus otetaan kuitenkin aina ensimmäiseksi huomioon, kun metsästystä mitoitetaan.