Helle: Lapin Kansa keräsi asian­tun­ti­joi­den parhaat vinkit hel­teel­tä suo­jau­tu­mi­seen – näin pidät kotisi vii­leä­nä

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Tilaajille

Lapin ely-kes­kus esittää muu­tok­sia Kit­ti­län poh­ja­ve­si­aluei­den luo­ki­tuk­siin

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ely) esittää luokitusmuutoksia 182 pohjavesialueelle, joiden pääsijaintikunta on Kittilä, kertoo Lapin ely-keskus tiedotteessaan.

Luokitusmuutosesitykset perustuvat pohjavesialueilla vuoden 2019–2021 aikana tehtyihin tutkimuksiin, joiden avulla selvitettiin pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan.