Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ke­sä­haus­sa opis­ke­lu­paik­kaa haki 474 hakijaa – Syksyn yh­teis­ha­ku alkaa syys­kuun alussa

-
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Lapin ammattikorkeakouluun on hakenut kesällä 474 hakijaa. Koulutusohjelmista on jäänyt muutamia opiskelupaikkoja vapaiksi kesän opiskelijavalintojen jälkeen. Kesähaku alkoi 3.8. ja loppui tiistaina 11.8.

Haussa oli mukana viisi AMK-tutkintokoulutusta, kaksi YAMK-tutkintokoulutusta ja kolme insinöörien muuntokoulutusohjelmaa.