Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­kio­loai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lul­le 115 uutta aloi­tus­paik­kaa ensi syk­syk­si – Li­sä­pai­kat koh­den­ne­taan kas­va­vil­le aloille

Uusia aloituspaikkoja kohdennetaan sosiaali- ja terveysalan työvoimatarpeen mukaan sekä muille kasvaville aloille.


Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lapin ammattikorkeakoululle 115 uutta aloituspaikkaa ensi syksyksi. Arkistokuva.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lapin ammattikorkeakoululle 115 uutta aloituspaikkaa ensi syksyksi. Arkistokuva.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lapin ammattikorkeakoululle 115 lisäaloituspaikkaa lukuvuodelle 2020-2021. Hallituksen neljännessä lisätalousarviossa korkeakouluille varattiin 124 miljoonaa euroa, jolla tavoitellaan 4 800 uutta opiskelupaikkaa seuraavalle lukuvuodelle.