Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu pärjäsi opis­ke­li­ja­pa­lau­te­ky­se­lys­sä – maan tyy­ty­väi­sim­mät fy­sio­te­ra­peu­tit val­mis­tu­vat Ro­va­nie­mel­tä

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneet antoivat opinahjolle maan viidenneksi parhaat arvosanat. Rovaniemeltä valmistuneet fysioterapeutit ovat koko maan tyytyväisimpiä.
Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneet antoivat opinahjolle maan viidenneksi parhaat arvosanat. Rovaniemeltä valmistuneet fysioterapeutit ovat koko maan tyytyväisimpiä.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuu maan tyytyväisimmät fysioterapeutit. Tiedot käyvät ilmi ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselystä (AVOP).

Erityisen tyytyväisiä Rovaniemeltä valmistuneet fysioterapeutit ovat opintojen suunnitteluun, opinto-ohjaukseen ja opiskeluun yleensä. Oppimistilanteet koetaan osallistaviksi ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat opintoja eteenpäin vieviksi. Yhteistyö opettajien kanssa on luontevaa ja palautteen mukaan he myös huomioivat opiskelijat oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.