Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Lappia uusivat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen­sa

Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Lappia-Koulutus Oy ovat uusineet kumppanuussopimuksensa. Sopimus on voimassa kolme vuotta.

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lappian välinen uusittu sopimus on voimassa kolme vuotta.
Lapin ammattikorkeakoulun ja Lappian välinen uusittu sopimus on voimassa kolme vuotta.
Kuva: Jussi Leinonen

Yhteistyö kohdentuu jatkossa koulutusväylien vahvistamiseen, koulutus ja TKI-yhteistyön tiivistämiseen ja jatkuvan oppimisen edistämiseen.