Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Tilaajille

Lapin AMK on am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen tu­lok­sel­li­suus­ver­tai­lus­sa kol­man­nek­si paras

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmittareiden vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan Lapin ammattikorkeakoulu on Suomen kolmanneksi paras, kun katsotaan yhdeksän mittarin yhteistulosta. Tulokset paranivat 14 prosenttia edellisestä vuodesta. Tulosten paraneminen kertoo opiskelijoiden opintojen edenneen hyvin huolimatta koronviruksen aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista.

Parhaat tulokset Lapin ammattikorkeakoulu sai AMK-, että YAMK-tutkintojen määrässä, opiskelijoiden opinnoistaan antamassa palautteessa, työllistymisessä sekä ulkopuolisella rahoituksella tehdyn TKI-toiminnan volyymissa.