Tilaajille

Län­si-Poh­jan ter­veys­pal­ve­lui­den ul­kois­tus­ta uhkaa mi­tä­töin­ti – Hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tus lähtee lau­sun­to­kier­rok­sel­le

Sote-uudistus on mitätöimässä Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon ulkoistussopimuksen. Maanantaina esitelty uudistus sisältää kohdan, jossa ulkoistamissopimuksia voidaan mitätöidä lain nojalla, jos sopimus ei turvaa maakunnan järjestämisvastuun toteutumista lailla säädetyllä tavalla eikä sopimusta ole mahdollista muuttaa lainmukaiseksi ilman uutta tarjouskilpailua.

Kahden vuoden määräajan lisäksi laissa tullaan säätämään, että sote-maakunnalla ei ole velvollisuutta maksaa sopimukseen liittyviä sopimussakkoja. Länsi-Pohjassa asia on jo herättänyt vastustusta.