Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lam­pai­den tilalle lei­jo­nia

Mitä on tapahtumassa Suomessa politiikalle ja päättäjille? Mihin ovat kadonneet kaikki, jotka haluavat ajaa Suomea parempaan ja tajuavat, mitä se vaatii, eivätkä vain ole ideologin sokeuttamia?

Hallitusten kaudet menevät hukkaan, kun aika menee peruessa edellisen hallituksen tekemisiä ja ajaessa yhtä turhia asioita. Ei siinä tapahdu kehitystä, vaan kuljetaan vain ympyrää.