PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Pääkirjoitus
Tilaajille

Lakiin kir­jat­tu omai­suu­den­suo­ja ei suojaa Lapin met­sän­omis­ta­jia luon­to­jär­jes­tö­jen ki­ris­tyk­sel­tä

Kuka päättää siitä, mitä yksityinen metsänomistaja tekee puuomaisuudellaan? Onko se valtio, metsäyhtiö, luontojärjestö vai metsänomistaja itse? Jos veikkasit metsänomistajaa, veikkasit väärin.

Lakiin kirjattu omaisuudensuoja on saanut kyytiä jo aiemmin valtion omistamissa metsissä. Luontojärjestöt, Greenpeacen johdolla, ovat pyrkineet vaikuttamaan enemmän tai vähemmän härskeillä painostustoimilla 1980-luvulta lähtien siihen, etteivät puunostajat osta Metsähallituksen puuta sieltä, missä järjestöjen käytännössä itse määrittelemät luontoarvot täyttyvät.